http://www.haber2000.com/unlu-siyasileri-yazarlari-ve-sanatcilari-bulusturan-eylul-sancilari-siir-kitabi-artik-tum-kitap-satis-noktalarinda-internetten-mi-alacaksiniz-iste-size-birden-cok-siparis-linkleri-20864.html
http://www.haber2000.com/
» Kur’an da; Mü’mün insanların 100 özelliği nelerdir? İnanan herkesin bilmesi gereken çok önemli bilgiler

Kur’an da; Mü’mün insanların 100 özelliği nelerdir? İnanan herkesin bilmesi gereken çok önemli bilgiler

67. Öfkelerine kapılmazlar, hoşgörülü ve bağışlayıcıdırlar. (Âl-i İmran-134) 68. Güvenilir insanlardır. Son derece güçlü bir kişilik sergiler, etraflarına da güven telkin ederler. (Duhan-17-18) 69. Onlar güzel ahlak sahibidirler. (Kalem-4) 70. Eşleriyle iyi geçinirler. (Nisa-19)
Paylas
Kur’an da; Mü’mün insanların 100 özelliği nelerdir? İnanan herkesin bilmesi gereken çok önemli bilgiler
https://www.esgayna.com/
Yaşam - 08 Ocak 2021, Cuma 18:24:49
12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto

Av. YUSUF ERİKEL yazdı

www.haber2000.com

 

KUR'AN DA GEÇEN....

MÜ'MİNLERİN 100 ÖZELLİĞİ….

 

1. İnsanlar arasında adaletle hükmederler. (En’am-151)

2. Allah’a asla şirk koşmazlar.

Yani...

Pis işlerine sanki Allah da ortak havası vermezler...

(Furkan-68)

 

3. Namuslarını (ırzlarını) korurlar. (Furkan-68)

4. Hakkı bile bile gizlemezler. (Bakara-44)

5. Namazlarını huşu içinde ve doğru olarak kılarlar. (Mü’minun-2,9)

 

6. Anne ve babalarına hizmet edip onlara yardımcı olurken “öf” bile demez onlara saygısızlık etmezler.  (İsra-23)

7. Boş şeylerden tümüyle yüz çevirirler.  (Mü’minun-3)

8. Mallarıyla ve canlarıyla cehd ederler/çabalarlar. (Tevbe-5)

 

9. Asla zanda bulunmazlar. (Casiye-24)

10. Cahillerle asla tartışmazlar. (Furkan-63)

11. Kınayıcının kınamasından korkmazlar. (Maide-54)

12. Asla yalan söylemezler. (Mü’minun-8)

13. Emanetlerine ihanet etmezler. (Bakara-177)

14. Söz verdiklerinde sözünde dururlar. (Bakara-177)

 

15. Adil bir sistem dahilinde Kuran temelinde var olan vergi sisteminde Zekâtlarını ( devlete vergilerini) hakkıyla verirler. (Bakara-177)

 

16. Yetimin hakkını asla yemezler. (Nisa-2)

17. Yolda kalmışlara yardım ederler. (Bakara-177)

18. Kafirlere karşı sert, birbirlerine karşı merhametlidir. (Fetih-29)

 

19. İnsanların kusurlarını affederler. (Âl-i İmran-135)

20. Yalnızca Allah’a dayanıp güvenirler. (Tevbe-20)

21. (Savaş gerektiği zaman)Kendileri ile Savaş yapan Kâfirler ile Allah yolunda savaşırlar. (Âl-i İmran-28)

22. Darlıkta da bollukta da infak ederler. (Âl-i İmran-133)

23. Kızdıkları zaman öfkelerini yenerler. (Âl-i İmran-133)

24. Başkalarının ilahlarına sövmezler. (En’am-108)

 

25. Haksız yere bir cana kıymazlar. (En’am-151)

26. Allah’ın ayetlerini az bir pahaya satmazlar. (Âl-i İmran-199)

 

27. Zinaya asla yaklaşmazlar. (Mü’minun-5)

28. İnananlara ‘sen mü’min değilsin’ demezler. (Nisa-94)

29. Rasullerden hiçbirini birinden ayırt etmezler. (Bakara-136)

 

30. Yeryüzünde alçak gönüllü olarak yürürler. (Furkan-63)

31. Ölçüyü ve tartıyı doğru olarak yaparlar. (En’am-52)

32. Helal ve temiz olan şeylerden yerler. (Bakara-168)

33. Asla yalan şahitlik yapmazlar. (Furkan-72)

34. Dillerini eğip bükerek (geveliyerek) Allah adına yalan konuşmazlar. (Nisa-135)

 

35. Allah’ın adı anıldığında kalpleri ürperirler. (Enfal-2)

36. Yoksulluk yüzünden evlatlarını öldürmezler. (En’am-151)

 

37. Yeminlerini hiçbir zaman bozmazlar. (Nahl-91)

38. Adaklarını yerine getirirler. (İnsan-7)

39. Allah’ın ahdini yerine getirirler, anlaşmayı bozmazlar. (Ra’d-20)

 

40. Yakınlarına (akrabalarına) yardım ederler. (Bakara-177)

41. Yolda kalmışlara ve hastalara yardım ederler. (Bakara-177)

 

42. Yoksullara ve esir düşenlere yardım ederler. (Bakara-177)

 

43. Zorda, darda ve savaş anlarında sabrederler. (Bakara-177)

 

44. Verilen rızıktan yerli yerince harcarlar. (Enfal-3)

45. Kuranı ağır ağır düşünerek okurlar. (Müzemmil-4)

46. Dinde zorlama ve baskı yapmazlar. (Bakara-256)

47. İnsanlara iyiyi emreder, kötülükten de alıkorlar. (Enfal-71)

 

48. Açıklanınca hoşlarına gitmeyecek şeyleri sormazlar. (Maide-101)

49. Yapacakları işlerde kendi aralarında danışırlar. (Şûra-38)

 

50. Gerçekten felaha kavuşanlardır. (Mü’minun-1)

51. Müminler ancak Allah'a kulluk eder, yalnız ondan yardım dilerler. (Fatiha-5)

52. Allah'tan korkup-sakınırlar, yasakladığı şeyleri yapmaktan çekinirler. (Âl-i İmran-102)

53. Yalnızca Allah'a güvenirler. Ondan başka kimseden korkmazlar. (Bakara-249)

 

54. Allah'a şükrederler. Darlıkta ya da bollukta üzülmez ya da böbürlenmezler. (Bakara-172)

55. Kesin bilgiyle iman etmişlerdir. Allah'ın rızasını kazanmaya çalışırlar. (Hucurat-15)

56. Kur'an'a kuvvetle bağlıdırlar. Tüm hareketlerini Kur'an'a göre düzenlerler. İnsanları Kur'an'a ile uyarırlar. (A'raf-170)

 

57. Allah'ın her şeyi gören ve işiten olduğunu bilir, sürekli Allah'ı hatırda tutarlar. (Âl-i İmran-191)

58. Allah karşısında acizliklerini bilirler. Mütevazidirler. (Bakara-286)

 

59. Her şeyin Allah'tan olduğunu bilirler. Telaşa kapılmaz, serinkanlı ve tevekküllü davranırlar. (Tevbe-51.)

60. Asıl hedefleri ahireti kazanmaktır. Ancak dünya nimetlerinden de faydalanır, dünyayı yaşanabilir hale getirmek için çalışırlar. (Nisa-74)

 

61. Sadece Allah'ı ve müminleri dost ve sırdaş edinirler. (Maide-55,56)

 

62. Akıl sahibidirler. Sürekli dikkatli ve uyanıktırlar. Devamlı olarak müminlerin ve dinin lehine akılcı hizmetler yaparlar. (Mümin-54)

 

63. İnkârcılara karşı büyük bir fikri mücadele verirler. Yılmadan, gevşemeden mücadelelerini sürdürürler. (Enfal-39)

 

64. Hakkı söylemekten çekinmezler. İnsanlardan çekindiklerinden dolayı gerçeği açıklamaktan geri kalmazlar. Kınayıcıların kınamasından korkmazlar. (Maide-54, 67)

 

65. Allah'ın dinini tebliğ ederler. Çeşitli biçimlerde insanları Allah'ın dinine davet ederler. (Nuh-5-9)

66. Baskıcı değillerdir. Merhametli ve yumuşak huyludurlar. (Nahl-125)

 

67. Öfkelerine kapılmazlar, hoşgörülü ve bağışlayıcıdırlar. (Âl-i İmran-134)

 

68. Güvenilir insanlardır. Son derece güçlü bir kişilik sergiler, etraflarına da güven telkin ederler. (Duhan-17-18)

 

69. Onlar güzel ahlak sahibidirler. (Kalem-4)

70. Eşleriyle iyi geçinirler. (Nisa-19)

71. Zulümden ve öldürülmekten korkmazlar. Zorluklara katlanırlar. (Ankebut-2-3, Tevbe-111)

72. İnkarcıların saldırı ve tuzaklarıyla karşılaşır, alaya alınırlar. (Bakara-14, 212)

 

73.  Hiçbir şeyi Allah'a denk ve benzer tutmazlar. (İhlâs-4)

74. İnkarcılara karşı tedbirlidirler. (Nisa-71, 102)

75. Şeytanı ve yandaşlarını düşman edinmişlerdir. (Fatır-6)

76. Münafıklara karşı mücadele eder, münafık karakterlilerle birlikte olmazlar. (Tevbe-83, 95, 123)

77. İnkarcıların zorbalıklarına engel olurlar. (Ahzab-60-62)

78. İçki, kumar ve fallardan uzak dururlar. (Maide-90)

79. İman etmeyenlerin gösterişli yaşantısına özenmezler. (Kehf-28)

 

80. Zenginlik ve mevkiden etkilenmezler. (Hac-41)

81. İbadetlere titizlik gösterir, namaz, oruç ve benzeri ibadetleri dikkatle yerine getirirler. (Bakara-238)

82. Çoğunluğa değil, Allah'ın verdiği kıstaslara uyarlar. (Enam-116)

 

83. Allah'a yakınlaşmak, iyi bir mümin olmak için gayret sarf ederler. (Maide-35)

 

84. Kuranı aralarında hakem yaparlar. (Enam-114)

85. Atalarına körü körüne uymazlar. Kur'an'a göre hareket ederler. (İbrahim-10, Hud-11, 62, 109)

86. İsraftan kaçınırlar. (Enam-141)

 

87. İffetli davranırlar ve Allah'ın istediği şekilde evlenirler. (Müminun-5-6, Nur-24/3, 26, 30)

 

88. Dinde aşırılığa kaçmazlar. (Bakara-143, Nisa-4,171)

89. Fedakardırlar. (İnsan-8)

90. Temizliğe dikkat ederler. (Bakara-125, 168)

91. Müminlerin arkasından konuşmaz, kusurlarını araştırmazlar. (Hucurat-12)

92. Haset etmekten kaçınırlar. (Nisa-128)

93. Allah'tan bağışlanma dilerler. (Bakara-286)

 

94. Kuranı ağır ağır düşünerek okurlar. Onunla diri olanları uyarırlar. (Müzemmil-4, Yasin-70)

 

95. Birbirlerini ötekileştirmez,aşağılamaz,karalamaz, kötü isimlerle çağırmazlar. (Hucurat-11)

 

96. Akıllarını kullanırlar. (Yunus-100)

97. Onlar birbirlerine selam verir, esenlik dilerler. (Nisa-86)

98. Onlar sözü dinler en güzel söze uyarlar. (Zümer-18)

 

99. Onlar yumuşak, kibar ve zarif konuşurlar. (Taha-44, İsra-23, Bakara-83)

 

100. Sadece Rabbini yüceltirler. (Müddessir-3)

Rabbim bizleri....

 

Bu özelliklere sahip mümin kullarından olmayı nasip eylesin (âmin).


Bu Haber 172441 Defa Okunmuştur

OKUYUCU YORUMLARI

UYARI:Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.(Yorum Yapanın Taahütü)Yazılan yorumların sorumluluğunun tarafıma ait olduğunu, yazımın yetkililerce, fikrim sorulmaksızın yayından kaldırılabileceğini bu siteye girdiğim andan itibaren kabul etmiş sayılırım.
Ad Soyad
E-Posta
Yorum

Haber Arşivi

ÇOK OKUNANLAR

Hava Durumuİçerik Yükleniyor...

SON EKLENENLER

FaceBook

Haber Ara

Copyright ©2010 - Tüm hakları saklıdır.
PHP Haber Sitesi Türkiye Tasarım
Haber 2000- Tüm Hakları Saklıdır. İzinsiz Ve kaynak gösterilmeden Alıntı Yapılamaz. Yayınlanan Tüm Haber Ve Açıklamalar İlk Kaynaktan Ulaştırılan Açıklamalardır. Sitemiz Bu Açıklamalara Ekleme Veya Müdahelede Bulunmadan Yayınlar. Yorum,Makale, Sizden Gelenler Bölümündeki Yazılardan Yazanlar Sorumludur. Harici Bilgiler Ayrı Bir Sayfada Açılır. Haber 2000 Bu Linkler Ve İçeriklerinden Sorumlu Değildir.Her Türlü Haber Ve İletişim İçin millitaraf@hotmail.com Adresini kullanabilirsiniz. Sitemizden Daha İyi Yararlanabilmek için Gizlilik İlekeleri Ve Yayın Prensiplerimzi Okuyunuz. Ekonomik Veriler Bilgilendirme Amaclidir.Kullanimindan Dogacak Sorunlardan Sitemiz Sorumlu Degildir. En İyi İnt Exp 8+ 1024x768 Görüntülenir