https://www.facebook.com/profile.php?id=100006750075542
http://www.haber2000.com/
» CHP, ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANINA SORDU : "ANİ DEPREM OLSA NE YAPACAĞIZ? TEDBİRLERİNİZ NEDİR?" İŞTE BAKANIN CEVAPLARI

CHP, ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANINA SORDU : "ANİ DEPREM OLSA NE YAPACAĞIZ? TEDBİRLERİNİZ NEDİR?" İŞTE BAKANIN CEVAPLARI

Türkiye genelinde deprem güçlendirmesi yapılmayan ve bakanlığınıza bağlı olan binalarda meydana gelecek olayların sorumlusu kim olacaktır?
Paylas
CHP, ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANINA SORDU :
https://www.facebook.com/enameha.tr/?__tn__=%2Cd%2CP-R&eid=ARCBTnX_kEqae9R_TKq7hLj0L81fQXI1M2drjsUTnbX1sBfEUn9xWH1huPXALcNxJwCpAuDu-PuB6uQi
Güncel - 23 Ocak 2019, Çarşamba 11:32:56
12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul Milletvekili Av. Sezgin Tanrıkulu Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan tarafından cevaplanması istemi ile bir soru önergesi verdi.

 

Deprem uzmanlarının büyük bir deprem riski yaşayan Türkiye'yi sık sık uyardığı şu günlerde Tanrıkulu tarafından Bakanlığa yöneltilen deprem soruları ve ve sorulara verilen cevaplar oldukça önem taşıyor.

 

Sezgin Tanrıkulu tarafından Bakan'a yöneltilen sorular şöyleydi;

 

1-Bakanlığınıza bağlı kurum ve kuruluşların Türkiye genelinde depreme karşı hassas olduğu tespit edilen ve güçlendirme çalışması yapılan bina sayısı nedir? Bunlardan kaçı kamu binasıdır?

 

2- Türkiye genelinde Bakanlığın kamu hizmetinin aksatılmaması için, afet karşısında hazır planı bulunmakta mıdır?

 

3- Türkiye genelinde Bakanlığınızın afet yönetim planı varsa, hangi felaket senaryoları karşısında, hangi süreler içerisinde tam faaliyete geçebilir?

4- Türkiye genelinde Bakanlığınızın kamu hizmetinin aksamaması için acil tedbir planları nelerdir?

 

5- Türkiye genelinde Bakanlığınıza bağlı kurum ve kuruluşların binalarının depreme karşı dayanıklılık testi yapılmış mıdır? Dayanıklılık testi yapılan bina sayısı nedir? Kurum ve kuruluşlar ile il merkezi ve ilçelere göre dağılımı nedir?

 

6- Türkiye genelinde 2018 yılında Bakanlığınız tarafında depreme karşı önlem almak için ayrılan kaynak miktarı nedir? Ne kadarı harcanmıştır? 2017 yılında ne kadar kaynak ayrılmıştır?

 

7- Türkiye genelinde deprem güçlendirmesi yapılmayan ve bakanlığınıza bağlı olan binalarda meydana gelecek olayların sorumlusu kim olacaktır?

 

8- Bakanlığınıza bağlı kurum ve kuruluşların Türkiye genelinde Sivil Savunma konusunda yapılan çalışmalar nelerdir?                    

 

Bakanlık tarafından sorulara verilen cevaplar ise şöyle;

 

Bakanlığımız ile bağlı ilgili ve ilişkili kuruluşlarımızca depreme karşı alınan önlemler kuruluşlarımız itibariyle aşağıda verilmiştir.

 

BAKANLIK:

 

Afet ve acil durumlara müdahalede ihtiyaç duyulacak tüm güç ve kaynakları ulusal ve yerel düzeyde planlamak, bu güç ve kaynakların olay bölgesine hızlı ve etkin bir şekilde ulaştırılmasını sağlamak, müdahale hizmetlerini ve bu hizmetlerin koordinasyonundan sorumlu ana ve destek çözüm ortaklarının ve yerel düzeyde sorumlu birimlerin görev ve sorumluluklarını belirlemek amacıyla 18 Aralık 2013 tarihli ve 28855 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2013/5703 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla "Afet ve Acil Durum Müdahale Hizmetleri Yönetmeliği" yürürlüğe girmiştir.

 

Bununla birlikte, afet ve acil durumlara ilişkin müdahale çalışmalarında görev alacak hizmet grupları ve koordinasyon birimlerine ait rolleri ve sorumlulukları tanımlamak, afet öncesi, sırası ve sonrasındaki müdahale planlamasının temel prensiplerini belirlemek üzere AF AD Başkanlığınca hazırlanan "Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP)" Afet ve Acil Durum Yüksek Kurulu kararı ile onaylanarak 03/01/2014 tarihli ve 28871 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

 

TAMP ile Bakanlığımızın ana çözüm ortağı olduğu Ulusal Düzey Hizmet Grubu Planlarında; hizmet modelleri oluşturulmuş, senaryolara bağlı olarak afet öncesi, afet anı (sıfırına dakika) ve afet somasında yürütülecek faaliyetler ayrıntılı bir şekilde tanımlanmış, belirlenen görevlerin ulusal ve yerel düzeyde gerçekleştirilmesini sağlayacak koordinasyon ve saha destek ekipleri oluşturulmuş, eğitim ve tatbikatlar ile haberleşme ve raporlama sistemine dair düzenlemelere yer verilmiştir.

 

2011/1377 sayılı "Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezleri Yönetmeliği" gereğince Bakanlığımızda "Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi" kurulmuştur.

 

Ayrıca, İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre Acil Durum Planı hazırlanmakta ve ekipler oluşturulmaktadır.

 

Türkiye genelinde Bakanlığımızca yürütülen kamu hizmetinin aksaMamasıaçin 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun ve bu Kanu4^.Uİ^İ€0Ç%wa İlişkin Yönetmelik esaslarına göre Koruma ve Güvenlik Planı ile ^btfojtyffifiMaişı Koruma Yönetmeliği gereğince de Sabotajlara Karşı Koruma Planı hazırlanmıştır

 

Bakanlığımıza bağlı Liman Başkanlıkları ve Bölge Müdürlüklerinde depreme karşı hassas olduğu tespit edilen ve güçlendirme çalışması yapılan bina sayısı 4 tür. Bunların tümü kamu binasıdır. Bakanlık ve kamu kurum ve kuruluşlarında sivil savunma planlamaları, 7126 sayılı Sivil Savunma Kanunu, 6/3150-1 sayılı Sivil Savunma Tüzüğü ve Daire ve Müesseseler için Sivil Savunma İşleri Klavuzu esasları çerçevesinde yürütülmektedir.

 

"Daire ve Müesseseler için Sivil Savunma İşleri Klavuzu"na göre kurulan "Sivil Savunma Komisyonu" tarafından; Genel Durum, Koruyucu Hazırlık Tedbirleri, Sivil Savunma Servisleri Kuruluş, Görev ve Faaliyetleri, Karşılıklı Yardım ve İşbirliği, Tahliye ve Seyrekleştirme, Donatım ve İkmal başlıklarını kapsayan Sivil Savunma Planı hazırlanmaktadır.

 

Bakanlığımız ile bağlı kuruluşlarımızca da ilgili mevzuat esaslarına göre "Sivil Savunma Planları" hazırlanmakta ve her yıl teşkilat yapısında meydana gelen değişiklikler ve personel hareketleri dikkate alınarak oluşturulan bir komisyon marifetiyle planlar güncelleştirilmektedir.

 

Bununla birlikte; kamu ve özel kurum ve kuruluşlar ile gerçek kişilerce kullanılan her türlü yapı, bina, tesis ve işletmelerin, tasarımı, yapımı, işletimi, bakımı ve kullanımı aşamalarında, herhangi bir şekilde çıkan yangının, can ve mal kaybını en aza indirerek söndürülmesini sağlayacak yangın öncesinde ve sırasında alınacak tedbirler ile organizasyon, eğitim ve denetimi sağlamak amacıyla yayımlanan 2007/12937 sayılı Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik esasları doğrultusunda Bakanlığımız "Yangın Önleme ve Söndürme Yönergesi" hazırlanmıştır.

 

Bakanlığımız ve bağlı kuruluşlarında söz konusu sivil savunma planları ve yönergeler kapsamında oluşturulan ekipler ile diğer personele planlı olarak eğitimler düzenlemekte ve tatbikatlar uygulanmaktadır.

 

KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ:

 

Karayolları Genel Müdürlüğü Merkez ve Bölge Müdürlüklerinde 301 adet tesis de deprem performans ölçümleri (dayanıklılık testleri) yaptırılmıştır. Deprem performans ölçümleri yaptırılıp değerleri yetersiz bulunan 83 binanın güçlendirilmesi veya yeniden yapımı gerçekleştirilmiştir.

 

Depreme karşı önlem almak amacıyla 2017 yılında/' 13.000.000 > TL,2018 yılında ise 4.400.000 TL harcama yapılmıştır.

 

Bakanlığımız Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında, ana çözüm ortağı olduğumuz "Ulaşım Altyapı Hizmet Gurubu" ile "Teknik Destek ve İkmal Hizmet Grubu"na ait planların hazırlanmasından Bölge Merkezinde Bölge Müdürlükleri, bağlı illerde Şube Şeflikleri sorumludur. Bu plan kapsamında "Hizmet Grubu Sorumlusu" olarak Bölge Müdürü, ilgili Valilik de kurulan "İl Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulunda", ilgili Bölge Müdür Yardımcıları da Hizmet Grubu Yöneticisi olarak il Afet ve Acil Durum Müdürlüğünde kurulacak, "İl Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezinde" görev alacaklardır. Şube Şefliği olan illerde Şube Şefi ve İkmal Mühendisi görev alacaktır.

 

Bununla birlikte, Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında havayolu, karayolu, denizyolu ve limanlarla koordineli ulaşım sağlanması için planlar yapılmıştır.

 

TCDD İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ:

 

TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü tarafından incelenmeye başlanan 167 binadan 27'sinde güçlendirme çalışması yapılmıştır. Söz konusu binaların tamamı kamu binasıdır.

 

Genel Müdürlüğün Acil Eylem Yönergesi, Afet ve Acil Durum Merkezi Yönergesi, birimlerce hazırlanan Acil Eylem Planları bulunmaktadır. Her türlü afet karşısında 2 saat içinde faaliyete geçilebilmektedir.

 

Ayrıca, yapımı devam eden ve yapılması planlanan kamuya açık hizmet veren tesislerinin, Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre insan yoğunluğu fazla olan yerlerden başlamak üzere, Yapı Statik Durum Raporlarının belirlenmesine yönelik gerçekleştirilen deprem performans analizi tespiti çalışmalarına devam edilmektedir. Dayanıklılık testi yapılan binalar aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

 

Söz konusu binalarının güçlendirilmesi ve tadilatı için 2017 yılında 247.202,24 TL, 2018 yılında ise 125.545,86 TL harcama yapılmıştır.

 

Ayrıca, Genel Müdürlük, Bölge Müdürlükleri, Liman İşletme Müdürlükleri ve Fabrika Müdürlüklerinde sivil savunma birimleri oluşturulmuştur. Genel Müdürlük binalarının ve tesislerinin yangından korunması; tehlikeli (patlayıcı, parlayıcı, yanıcı)
maddelerin demiryolu ile taşınması, yükletilmesi ve boşaltılmasına ilişkin genel emirler hazırlanmıştır. Seferberlik ve savaş haline yönelik gerekli planlar oluşturulmuştur.

 

ULAŞTIRMA DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı

 

Kritik ve önemli tesislere yönelik sivil savunma planları yapılmıştır. Afet ve Acil Yönetimi Merkezi kurulmuştur. Ulusal Müdahale Planı kapsamında; nakliye, ulaştırma, teknik destek ve ikmal grubu hizmet ekipleri oluşturulmuştur. Afet risklerinin azaltılmasına yönelik olarak Temel Afet Bilgisi ve Yangın Güvenliği konuları, Eğitim Merkezi Müdürlüklerinde temel eğitim müfredatına konulmuştur. Yangın ve sivil savunma konularında çalışan personele yönelik eğitim verilmekte ve tatbikatlar yapılmaktadır.

 

DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ:

 

Genel Müdürlüğün tüm havalimanlarında üniversitelere bina etütleri yaptırılmış olup, düzenlenen raporlar doğrultusunda gerekli görülen 12 binada güçlendirme çalışmaları yapılmış, 4 blokta ise güçlendirme çalışmalarına ilişkin değerlendirmeler devam etmektedir. Yeni yapılan binalar ise mevcut deprem yönetmeliğine uygun olarak yapılmaktadır.

 

-DHMİ Genel Müdürlüğü, Bakanlığımız Merkez ve Bağlı, İlgili, İlişkili Teşkilatlarının dahil olduğu Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında; Ulusal Düzeyde Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi Koordinesinde Ulusal Düzey Nakliye Hizmet Grubu Planlamasına Destek Çözüm Ortağı olarak, Karayolları Genel Müdürlüğü koordinesinde Ulaşım Altyapı Hizmet Gurubu Planlamasına da Ana Çözüm Ortağı olarak dahil olup, planlamalar yapılmaktadır.

 

-DHMİ Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi Yönergesi hazırlanarak Merkez ve Taşra Teşkili Havalimanlarında yayımlanmıştır.

 

-DHMİ Genel Müdürlüğü Merkez Teşkilatında normal zamanlarda iletişim ve koordinasyon ile 7/24 esasına göre afet ve acil durumlarında Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi Yönergesine uygun olarak Nöbetçi Memurluğu hizmeti verilmektedir.

 

-7126 sayılı Sivil Savunma Kanunu ile Daire ve Müesseseler İçin Sivil Savunma İşleri Kılavuzu çerçevesinde Merkez ve Tüm Havalimanlarımızda Sivil Savunma Planlamaları yapılmaktadır.

 

-Binaların Yangından Korunması Yönetmeliğine uygun olarak, bina ve tesislerde, kat ve bölmelerde yangın acil müdahale ekipleri oluşturulmuş ve her yıl eğitimleri düzenli olarak verilmektedir.

-Afet, sivil savunma, acil durum, koruyucu güvenlik ve ilk yardım konularında kurum personeli ile kurumun denetimine tabi özel kuruluş personeline eğitimler verilmektedir.

 

-DHMÎ Genel Müdürlüğünün denetimine tabi Merkez ve Taşra Teşkilatları ile kurum ve kuruluşlarda yürütülen sivil savunma, seferberlik ve savaş hali hazırlıkları, afet ve acil durum faaliyetleri ile koruyucu güvenlik hizmetleri usulüne uygun süresi içerisinde rutin olarak denetlenmektedir.

 

-DHMİ Genel Müdürlüğünce depreme karşı alman önlemler ve güçlendirme çalışmaları kapsamında 2017 yılında 698.000-TL, 2018 yılında ise 9.607.122 TL. harcama yapılmıştır.

 

KIYI EMNİYETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

 

Yapılan çalışmalarda, Genel Müdürlüğe ait toplam 8 binanın depreme karşı hassas olduğu anlaşılmıştır. Bu binalardan 2 adedi yıkılarak yeniden yapılmış, 1 adedinde ise güçlendirme çalışması yapılmıştır. Depreme karşı hassas olduğu anlaşılan sözkonusu binalar için gerek hazırlattırılan projeler, gerekse güçlendirme çalışmaları ile yıkılıp yenilerinin yaptırılması için 2017 ve 2018 yıllarında toplam 7.488.500TL, harcama yapılmıştır.

 

Türkiye Afet Müdahale Planı içindeki (TAMP) İstanbul Afet Müdahale Planı çerçevesince, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün destek çözüm ortağı olduğu, Arama-Kurtarma, Haberleşme, Yangın, KBRN, Güvenlik ve Trafik Hizmet Grupları ve bunların planları bulunmaktadır.

 

Ayrıca, deniz kazaları, deprem başta olmak üzere afet ve acil durum kapsamına girecek konularla ilgili destek çözüm ortakları ve ana çözüm ortağı kurum ve kuruluşlarla koordineli çalışmayı, Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi vasıtasıyla, gerçek zamanlı olarak yürütmektedir.

 

Bakanlığımız acil tedbir planları ve İstanbul Afet Müdahale Planı çerçevesince, hizmetlerin aksatılmaması çerçevesince iş ve işlemleri yürütmektedir.

 

ULAŞTIRMA DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı

 

-Sivil Savunma Planı,

-Ekonomik/Stratejik Tahrip Hedefi Tahrip-Protokolü, -Savaş Hasar Onarım Planı,

-Savaş Görev Planları (SGP), 1 nci Ordu ile Destek Protokolü,

-Olağan üstü hal ve seferberlikte yapılacak faaliyetler formu,

-AADMİM(Afet ve Acil Durum Müdahale İrtibat Merkezi) Yönergesi,

-Yangından Korunma Yönergesi Hazırlanmıştır. Uygulamaya konulan plan ve diğer düzenlemeler güncel olarak takip edilmektedir.

-Periyodik olarak her yıl sivil savunma eğitimleri yapılmaktadır.

 

TÜDEMS AŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ:

 

Genel Müdürlük tarafından kullanılan mevcut binaların envanter çalışmaları Sivas Belediyesinin teknik elemanlarının da katıldığı teknik komisyon tarafından 08.08.2005 tarihinde yapılmış olup, tamamı Sivas/Merkez'de bulunan muhtelif büyüklükte toplam 82 adet işyeri, kapalı malzeme ambarı, idari bina ve 21 adet muhtelif hizmet evi, sosyal tesis ve binalarda yapılan testler sonucunda depreme karşı güçlendirmeye gerek olmadığına karar verilmiştir.

 

Genel Müdürlük tarafından olağanüstü ve afet durumlarında ihtiyacı karşılamak üzere 2016 yılında "Tüdemsaş Sivil Savunma Planı" hazırlanmıştır. Planın içerisinde toplam 7 adet sivil savunma servisi oluşturulmuş olup, görevli personele afetle ilgili eğitimler verilmiş ve tatbikatlar yapılmıştır. Yangın önleme ve söndürme yönergesi hazırlanmış, çalışmalar bu yönerge ve sivil savunma planı esaslarına göre devam etmektedir.

 

TCDD TAŞIMACILIK A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ:

 

Demiryolu taşımacılık hizmetlerinin aksamaması için Tehlikeli Madde Taşımalarındaki Olaylarda Yapılacak İşlemler, Yolcu Trenlerinde Seyahat Esnasında Meydana Gelen Yaralanma, Doğum, Ölüm vb. Olaylarda Personelin Yapacağı İşlemler, Trenlerdeki Yangınlarda Yapılacak İşlemler, Yolcuların Aktarılması hususlarını içeren acil tedbir planları hazırlanmış ve uygulanmaktadır.

 

Ayrıca; Sivil Savunma Birimi mevcut olup, yapılan çalışmalar aşağıdaki gibidir :

 

- On yıllığına tahsis edilen binalarının ve tesislerinin yangından korunmasına yönelik Genel Emir mevcuttur.

-Tehlikeli (Patlayıcı, Parlayıcı, Yanıcı) maddelerin demiryolu ile taşınması, yükletilmesi ve boşaltılmasına ilişkin Genel Emir hazırlanmıştır.

-Seferberlik ve savaş haline yönelik gerekli planlar yapılmıştır.

-Kritik ve önemli tesislere yönelik Sivil Savunma Planları yapılmıştır.

-Afet ve Acil Yönetim Merkezi kurulmuştur.

 

-İstanbul, İzmir ve Afyonkarahisar Koordinatör Müdürlüklerinde arama kurtarma ekipleri kurulmuştur.

-Ulusal Müdahale Planı kapsamında; Nakliye, Ulaştırma, Teknik Destek ve İkmal gurubu hizmet ekipleri oluşturulmuştur.

-Afet risklerinin azaltılmasına yönelik olarak " Temel Afet Bilgisi ve Yangın Güvenliği" konuları eğitim merkezlerinde temel eğitim müfredatına konulmuştur.

-Yangın ve Sivil Savunma konularında, çalışan personele yönelik eğitimler verilmekte ve tatbikatlar yapılmaktadır.

 

 

PTT A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ:

 

PTT A.Ş. Genel Müdürlüğünce taşra teşkilatında yer alan, 1. ve 2. derece deprem bölgesindeki 621 adet binanın ön incelemesi yapılmıştır. Bu binalardan 82 adedinin güçlendirme ihtiyacının olmadığı belirlenmiştir. Geriye kalan 539 adedinin güçlendirme projesi yapılmış olup, 269 adedinin güçlendirme imalatı yapılmış, 2 adedinin inşaatı devam etmekte, 4 adedinin ihale yetkisi verilmiş, 14 adedinin güçlendirmeye bağlı tadilat projeleri devam etmektedir.

 

1. ve 2. derecede deprem bölgesinde kalan 250 adet binanın güçlendirme çalışmaları ile 3. 4. 5. derecede deprem bölgelerindeki 349 adet binanın değerlendirilme çalışmaları devam etmektedir.

 

Türkiye genelinde, 2017 yılında 2.598.478,17 TL, 2018 yılında ise.400.636,00 TL harcama yapılmıştır.

Öte yandan, AFAD Başkanlığı tarafından hazırlanan Türkiye Afet Müdahale Planı kapsamında Bakanlığımız sorumluluğunda oluşturulan hizmet grupları içinde PTT A.Ş. Genel Müdürlüğüne verilen görevler doğrultusunda gerekli hazırlıklar yapılmaktadır. Ayrıca Sivil Savunma mevzuatı gereğince hazırlanması gereken Sivil Savunma Planları da hazırlanmaktadır. PTT Başmüdürlüklerinde oluşturulan Sivil Savunma Servislerinde görevli personele her yıl düzenli olarak kurtarma ve yangın konusunda eğitim verilmektedir.

 

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURUMU BAŞKANLIĞI

 

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurum Başkanlığı Merkez ve Bölge Müdürlükleri tarafından kullanılan hizmet binalarında; Sivil Savunma Planlarını hazırlamak, afet ve acil durum merkezi oluşturmak, işler vaziyette tutmak, gerekli sivil savunma teçhizatının teminini sağlamak, mevcutların bakım ve işlerliklerini takip etmek, sivil savunma ekiplerinin kuruluş ve eğitimlerini yaptırmak; yangın ile ilgili yönerge ve talimatlar hazırlamak ve uygulamak, Kurumun sığınakları ile ilgili hizmetleri düzenlemek ve yürütmek; Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer savunma ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek şeklinde sivil savunma çalışmaları yapılmaktadır.

 

Olası bir depremde, il ve ilçe merkezlerinde AF AD bünyesinde kriz merkezleri kurulacak olup çalışmalar AF AD bünyesinde yürütülmektedir

 

Diğer taraftan, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkanlığının hizmet binaları ile ilgili olarak İstanbul ve İzmir Bölge Müdürlükleri için deprem analizi yaptırılmış, merkez ve diğer 5 Bölge Müdürlüğünün hizmet binaları için ise yapılan analizlere göre deprem güçlendirme çalışmalarına ihtiyaç duyulmamıştır


Bu Haber 373083 Defa Okunmuştur

OKUYUCU YORUMLARI

UYARI:Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.(Yorum Yapanın Taahütü)Yazılan yorumların sorumluluğunun tarafıma ait olduğunu, yazımın yetkililerce, fikrim sorulmaksızın yayından kaldırılabileceğini bu siteye girdiğim andan itibaren kabul etmiş sayılırım.
Ad Soyad
E-Posta
Yorum

Haber Arşivi

ÇOK OKUNANLAR

Hava Durumuİçerik Yükleniyor...

SON EKLENENLER

FaceBook

Haber Ara

Copyright ©2010 - Tüm hakları saklıdır.
PHP Haber Sitesi Türkiye Tasarım
Haber 2000- Tüm Hakları Saklıdır. İzinsiz Ve kaynak gösterilmeden Alıntı Yapılamaz. Yayınlanan Tüm Haber Ve Açıklamalar İlk Kaynaktan Ulaştırılan Açıklamalardır. Sitemiz Bu Açıklamalara Ekleme Veya Müdahelede Bulunmadan Yayınlar. Yorum,Makale, Sizden Gelenler Bölümündeki Yazılardan Yazanlar Sorumludur. Harici Bilgiler Ayrı Bir Sayfada Açılır. Haber 2000 Bu Linkler Ve İçeriklerinden Sorumlu Değildir.Her Türlü Haber Ve İletişim İçin millitaraf@hotmail.com Adresini kullanabilirsiniz. Sitemizden Daha İyi Yararlanabilmek için Gizlilik İlekeleri Ve Yayın Prensiplerimzi Okuyunuz. Ekonomik Veriler Bilgilendirme Amaclidir.Kullanimindan Dogacak Sorunlardan Sitemiz Sorumlu Degildir. En İyi İnt Exp 8+ 1024x768 Görüntülenir
Kapat İlginizi Çekebilir
CHP’nin “ÜÇKAĞITÇI” Parti Meclisi Üyesi Adayı; Önder Genç .. Bu zat meğerse aynı zamanda Erzurum’un “fırıldak Kubi”si imiş
CHP’nin “ÜÇKAĞITÇI” Parti Meclisi Üyesi Adayı; Önder Genç .. Bu zat meğerse aynı zamanda Erzurum’un “fırıldak Kubi”si imiş
SKANDAL ve REZALET .. Eyy AKP'li Belediye Başkanı, senin Kadına, emeğe ve Eğitime saygın bu mu? Kültür Müdürü Kadını görevden alıp, parklarda ot toplama işini verdi
SKANDAL ve REZALET .. Eyy AKP'li Belediye Başkanı, senin Kadına, emeğe ve Eğitime saygın bu mu? Kültür Müdürü Kadını görevden alıp, parklarda ot toplama işini verdi
Salgın var ama halkımız yaşam sevinci mücadelesine Takı-Tokası ile moral veriyor.. Bijuteri dünyasına uğramaktan edemiyor
Salgın var ama halkımız yaşam sevinci mücadelesine Takı-Tokası ile moral veriyor.. Bijuteri dünyasına uğramaktan edemiyor